Deformasyon sonrası kaynak

Deformasyona uğramış parçanın kaynak sonrasını gösterir görsel